สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Chiangrai Provincial Cooperative Auditing Office

  • facebook
เข้าสู่ระบบ
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

สอบปัญหางานสอบบัญชี       สอบปัญหางานสอบบัญชี 0 0

ร้องเรียน/ร้องทุกข์      เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัด 0 0

สอบถามปัญหาด้านโปรแกรมกรมตรวจฯ (IT)       สอบถามปัญหาด้านโปรแกรมกรมตรวจฯ (IT) 0 0

ความรู้ทั่วไป      ความรู้ทั่วไป 0 0

โครงการพระราชดำริ      โครงการพระราชดำริ 0 0

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี      โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี 11 0
 
 
Copyright © cadcr. All rights reserved. < http://chiangrai.cad.go.th >
Support Chrome และ Internet Explorer version 9 ขั้นไป