สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Chiangrai Provincial Cooperative Auditing Office

  • facebook

:: ติดต่อเรา ::

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 
 
 
บัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 1107/42 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์. 053-744-698, 086-431-0866  โทรสาร. 053-744-278 โทร (มท.) 26189
 
 
แผนที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 
 
 
 

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
เรื่อง:
ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :
E-mail address :
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:


พิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ในภาพ* :
 
 
 
Copyright © cadcr. All rights reserved. < http://chiangrai.cad.go.th >
Support Chrome และ Internet Explorer version 9 ขั้นไป