สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Chiangrai Provincial Cooperative Auditing Office


 
    1     2  
image
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


image
นางธิติพร มิ่งเชื้อ
ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7image
นางจีราภรณ์ ศิริสุข
หน.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 
จัดซื้อ / จัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563
จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563
จัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563
จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563
อ่านทั้งหมด     
งบทดลองประจำเดือน
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
อ่านทั้งหมด     
สมัครงาน
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (29/01/2563)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (29/01/2563)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศ / คำสั่ง
ประกาศ ขายพัสดุของทางราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 รายการ (รถบรรทุกขับเคลื่อน 2 ล้อ) แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา (12/06/2563)
ปราะกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขับเคลื่อน 2 ล้อ) แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา จำนวน 1 คัน (27/05/2563)
อ่านทั้งหมด     
กฎหมายภาษีอากร
1372553 แต่งตั้ง พรง.เจ้าหน้าที่ (12/02/2561)
8-2560 แก้ไขมอบอำนาจ พนง.เจ้าหน้าที่ (12/02/2561)
สค 0007-13083 หารือเกี่ยวกับภารเสียภาษีของสหกรณ์ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (12/02/2561)
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
1107/42 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-744-698 โทรสาร 053-744-278 อีเมล์ cadcr@cad.go.th
Copyright © cadcr. All rights reserved. < http://chiangrai.cad.go.th > Support Chrome และ Mozila Firefox
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์